Polityka prywatności

Ogólne zasady

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Cafessima.pl, prowadzony pod adresem www.cafessima.pl przez firmę Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne (dalej zwany “Sklepem Internetowym” lub “Witryną”).  Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów Witryny (dalej jako “Użytkownik” lub ‘Użytkownicy”) przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa.

Admininistrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne z siedzibą w Warszawie, 00-193, przy ulicy Stawki 6/121.

Zakres przetwarzania dannych

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. dane adresowe niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia ,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres do wysyłki zamówienia,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. dane do faktury.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Cafessima.pl może skutkować niemożnością dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Komu przekazywane są dane Klientów?

 1. Podmiotom realizującym płatności;
 2. Kurierom;
 3. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności;
 4. Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne;
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Założenia Konta Klienta i realizacji zamówień;
 2. Przygotowania oferty dla Klienta;
 3. Odpowiadania na pytania Klienta w zakresie oferty produktowej oraz statusu realizacji zamówienia;
 4. Przesłania prośby o wyrażenie opinii na temat Sklepu Internetowego w serwisach internetowych Google Opinie, Ceneo.pl, Opineo.pl. Przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii wysyłane jest w wiadomości e-mail;
 5. Przywracania koszyków w przypadku problemów z płatnością, problemów technicznych lub nieoczekiwanego przerwania procesu zakupowego.

Marketing Sklepu Internetowego

Oprócz przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi zakupu w sklepie internetowym Cafessima wykorzystujemy dane Użytkownika także do następujących celów marketingowych: aby optymalizować zakupy Użytkownika w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; oraz aby polecać Użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować. Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.  Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Każdy Użytkownik Cafessima może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej do administratora danych osobowych.

Newsletter

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w Cafessima.pl. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość na adres office@cafessima.pl lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres mailowy z bazy odbiorców newslettera.

Wiadomości e-mail z polecanymi produktami

Jeżeli Użytkownik dokonał zakupu w serwisie Cafessima, wówczas może otrzymywać od nas wiadomości e-mail z polecanymi produktami. Wiadomości te są przesyłane niezależnie od tego, czy Użytkownik zapisał się do newslettera, czy nie. W ten sposób chcemy udostępnić Użytkownikowi informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby go zainteresować na podstawie jego preferencji zakupowych.

Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie

Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanej technologii retargetingu oraz reklamy banerowej. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować Użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę produktów. Technologia ta pozwala na przedstawienie Użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami Użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie wcześniej wspomnianych reklam na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania Użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

W ramach retargetingu i reklamy banerowej sklep Cafessima.pl korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują na naszej stronie pliki cookies. Są to następujące firmy:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google LLC (www.google.pl). Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej jak na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej przed przekazaniem do Google podlegają anonimizacji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzanie moich danych osobowych?

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie przez Ciebie zgody uniemożliwi nam realizację zamówienia (zawarcie umowy), kontakt z Tobą lub wysłanie Ci oferty.
Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO.

Czas przetwarzania danych

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Zasady bezpieczeństwa

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Szymon Dziedzic Doradztwo Biznesowe i Informatyczne jako administrator przekazanych przez Użytkowników danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu.

Cafessima.pl stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer v3), który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Witryny.

Dla bezpieczeństwa Użytkownik powinien w szczególności:

1. Ustanowić login i hasło składające się z co najmniej 8 znaków, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych do konta Klienta, uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie;

2. Zachować login i hasło do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim;

3. Po zakończonej sesji należy wylogować się z konta Klienta. W tym celu należy kliknąć link “Wyloguj się” widoczny w prawym górnym rogu strony. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji;

4. Korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5. Korzystać z Serwisu za pośrednictwem zaufanych Urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.

Użytkownik powinien pamiętać, że korzystanie z cudzych Urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła oraz innych danych, które podaje. Korzystając z Witryny za pomocą obcego Urządzenia, należy pamiętać o tym, by nie zapamiętywać danych na Urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron.

Prawa Użytkowników sklepu Cafessima

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu: office@cafessima.pl, numeru telefonu (+48) 22 270 42 89. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Kontakt

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres office@cafessima.pl bądź telefonicznie pod numerem (+48) 22 270 42 89.